KASTEEL SAMMEZZANO

NEDERLANDS


SAMMEZZANO – GESCHIEDENIS EN INFORMATIE

Introductie
Het kasteel van Sammezano en haar park met zeldzame en exotische bomen en planten is zonder overdrijven één van de prachtigste en fascinerende plekken van de wereld. Het werd bewoond door edelen en bezocht door koningen. Eigenaar Ferdinando P.X. d'Aragona (1813-1897) heeft met zijn brede interesse en zijn passie het toen reeds bestaande landgoed veranderd om er magie te laten ontstaan. Met de prachtigste rijkelijk versierde kamers in Moorse stijl die allen hun eigen magie en grandeur hebben. Zoals ook het omringende historische park die magie op iedere bezoeker uitoefent.
Geschiedenis van het kasteel
Het kasteel van Sammezano heeft haar huidige uiterlijk te danken aan het werk van één man: Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona (Florence, 1813-Sammezzano, 1897). Hij renoveerde en breidde het reeds bestaande gebouw uit tussen 1843 en 1889.

De geschiedenis van deze plek is echter veel ouder. We kunnen het traceren tot de tijd van de Romeinen en de daaropvolgende eeuwen. In de 'Geschiedenis van Florence', geschreven door bekend historicus Davidsohn, staat beschreven dat in het jaar 780 Karel de Grote langs deze plek zou zijn geweest toen hij terugkwam uit Rome na zijn zoon door de paus te hebben laten dopen.

Het land waarop Sammezzano is gebouwd, is altijd al eigendom geweest van zeer machtige en invloedrijke families. We weten dat de Altoviti familie het eigendom op verzoek van de hertog Cosimo de Medici heeft overgedragen aan Giovanni Jacopo de 'Medici, die het op zijn beurt weer verkocht aan Sebastiano Ximenes.
Het landgoed bleef in eigendom van de Ximenes d'Aragona familie tot de laatste opvolger; Ferdinando, die in 1816 overleed.

Een kadaster uit 1818, geschreven door ingenieur Giuseppe Faldi (dus voordat de renovatie van Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona begon), rapporteerde een bouwwerk van indrukwekkende grootte, beschermende obstakels en met entree trappen die aan de andere kant van de huidige trap lagen.

Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona
Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona werd geboren op 10 maart 1813 in Florence en overleed in Sammezzano op 28 oktober 1897.

Na een langdurige rechtszaak over het laatste testament van Ferdinando Ximenes, werden in 1827 de eigendommen, naam, familiewapen en adeltitel van de familie Ximenes d'Aragona overgedragen aan de eerstgeborene van Ferdinando's zus Vittoria, vrouw van Niccolò Panciatichi. Daardoor werd Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona de enige opvolger van de Panciatichi en Ximenes families en erfde ook het eigendom van Sammezzano.

De culturele golf van Oriëntalisme spreidde zich begin negentiende eeuw over Europa en Florence was één van de belangrijkste centra daarvan. Beïnvloed door deze beweging, begon Ferdinando met aanpassingen aan de toen bestaande Sammezzano structuur en maakte nieuwe hallen: de ingang in 1853, de gang met stalactieten in 1862 en de danszaal in 1867 tot aan de centrale toren, waar het jaar '1889' dan ook gegraveerd te vinden is.

Ferdinando had een erg brede interesse. Hij was een expert in de wetenschappen, filantroop, weldoener, kunstverzamelaar en hij hield van de muziek van Giuseppe Verdi. Hij was betrokken bij veel instanties. Zo was hij bijvoorbeeld partner bij de Academie van Georgofili (1855), vice-president van de horticulturale vereniging, erelid van de Academie van Fijne Kunsten en sponsor van het Dante Alighieri monument dat gebouwd was ter ere van diens honderdste geboortedag.

Ook was hij politiek erg actief. Liberaal en tegen de Roomse kerk, was hij adviseur van de municipale raad van Regello en van Florence tussen 1859 en 1865 en adviseur voor de districtraad (later provinciaal) tussen 1860 en 1864. Hij was tweemaal verkozen tot vertegenwoordiger van het Italiaanse koninkrijk in 1865-1867. Kort na de daaropvolgende verkiezingen, trok hij zich terug van zijn functie. Hij was namelijk tegen de wet die het parlement uitvaardigde over kerkelijke eigendommen, hetgeen zou betekenen dat de beloftes die hij aan de kiezers had gedaan, niet na zouden worden gekomen.

Hij liet toen zijn teleurstelling zien over hoe Italië was geworden na de Italiaanse éénwording. Dat gevoel is tot uiting gekomen door een uitdrukking die hij in 1870 in het Latijn in de ruimte van stalactieten heeft laten zetten: 'Het beschaamt mij dit te zeggen maar het is de waarheid: Italië is in de handen van dieven, schuldeisers, prostituees en handelaars die erover heersen en het verslinden. Dat is echter niet waar ik me voor schaam, maar voor het feit dat we dit verdienen'.

Ferdinando was naast eigenaar van het kasteel ook bouwer ervan, alhoewel hij geen universitair diploma daarvoor had. Toch had hij de kundigheid van een ingenieur, een architect en een geoloog. Hierdoor was hij in staat om te ontwerpen, plannen te ontwikkelen en het te financieren en gebruikte daarbij lokale producten met voornamelijk inlandse mensen om bij de bouw te helpen.

Het park
Als expert en gepassioneerd botanist heeft Ferdinando een groot gebied van zo'n (65 acres) .. vierkante meter rondom het kasteel; het historische park. Rondom het oude 'Ragnaia', dat gekarakteriseerd werd door z'n grote bos van steeneiken, creëerde hij een leefgebied voor vele zeldzame en exotische planten. Zijn intentie was om bezoekers en gasten stapje voor stapje voor te bereiden op de grandeur van de Moorse stijl van het kasteel.

Het kasteel met het bijbehorende historische park hebben een duidelijke historische, bouwkundige en tuinarchitectonische waarde. Het park behelste een enorme botanische schat dat gerealiseerd werd met verschillende geïmporteerde planten, maar ook met bijzondere inheemse boomsoorten. Daaronder valt de welbekende Californische sequoia. Deze bomen vonden gunstige grond en weerscondities in Sammezzano. Dat blijkt ook wel uit de enorme afmetingen die deze bomen hebben bereikt de afgelopen 150 jaar. De bekendste sequoia heet de 'tweeling-sequoia'. Deze is 50 meter hoog en heeft een omtrek van 8,4 meter.
Het interessante is nu dat het deel uitmaakt van de 'meest grandioze bomen van Italië' en bij de '150 fenomenale bomen met monumentale en leefomgeving waarde'. Qua inheemse soorten heeft het park een selectie van eiken zoals de zomereik, de Turkse eik, wintereik, de eerdergenoemde steeneik en de zeldzame kurkeik.

Situatie heden
In de jaren '70 werd kasteel Sammezzano veranderd in een hotel-restaurant. Dat sloot echter weer in 1990.
In de late jaren '90 werd het na een aantal gebeurtenissen in eigendom overgedragen aan Engelse en Italiaanse organisaties. Het gezamenlijke plan was om een renovatie en heropening van Sammezzano te realiseren voor toerisme. Er zijn echter nog geen acties ondernomen en het kasteel is tot op de dag van vandaag gesloten.

Comité voor Ferdinando Panciatichi Ximenes D'Aragona
Je kunt de echte waarde van het kasteel alleen echt begrijpen en ervaren wanneer je de geschiedenis en de complexe persoonlijkheid hebt leren kennen en begrijpen van de persoon die Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona was.
Ter gelegenheid van zijn herdenkingsdag (10 maart, 1813-2013), is de groep “Comitato FPXA” opgericht om de kennis van het kasteel en het park te promoten door de persoonlijkheid van Ferdinando te bestuderen.

Graag willen we u attenderen op het boek “Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona, Sammezzano e il Sogno d’Oriente” (vooralsnog alleen nog in Italiaans), gepubliceerd door Sillabe en uitgebracht door Emanuele Masiello en Ethel Santacroce. Dit boek bevat ook de documenten van de conferentie die is georganiseerd door het comité, dat werd gehouden in Sammezzano op 31 mei en 1 juni 2013. Zie ook de volgende link: http://www.sillabe.it/it/home/454-ferdinando-panciatichi-ximenes-d-aragona-.html

Dankzij de eigenaar is het mogelijk om enkele rondleidingen te geven, in samenwerking met lokale vrijwilligersorganisaties. Om hieraan deel te nemen kunt u zich registreren via:
• onze website: www.sammezzano.org;
• onze Facebook pagina: “Sammezzano-comitato FPXA”.

Graag willen we benadrukken dat het comité een non-profit organisatie is.

Voor 2015 heeft het comité als doelstelling om met het gemeentebestuur van Regello bij te dragen en deel te nemen aan de restauratie van het graf van Ferdinando op de begraafplaats van Sociana (dicht bij het kasteel gelegen).

Donaties voor dit project zijn zeer welkom en kunt u overmaken via:
• Bankoverschrijving: CC 1000/474 branch of Banca CR Firenze di Rignano sull’ Arno, onder vermelding van: “10 marzo 1813 2013 comitato 200 anni nascita Marchese Ximenes”
met IBAN IT54U0616038030100000000474;
• Paypal.

Graag willen we bij voorbaat diegenen die met hun donatie of hun activiteiten willen participeren in de initiatieven van het comité FPXA, heel hartelijk danken voor deze steun.